Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Özelleştirilmesi Hakkında İhale İlanıFENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait “Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı” 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, 40 (kırk) yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecektir.
Geçici Teminat Bedeli: 30.000.000.- TL
İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli: 40.000.- TL
Son Teklif Verme Tarihi: ....................


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
DETAY HABER
27.03.2021

Etiketler = Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı, Özelleştirilme ihalesi, ihale tarihi, yat limanı, işletme hakkı,