İSKİ, Asya Bölgesi 7. KISIM Altyapı İnşaat İşleri İçin Başvuru Aldı


İSKİ, ASYA BÖLGESİ 7. KISIM ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİ İÇİN BAŞVURU ALDI

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Asya Bölgesi 7,Kısım müteferrik atıksu, yağmursuyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı yapım işi için firmalardan ön yeterlik başvuru dosyaları alındı.

İhale şekli                     : Ön seçim-Belli istekliler
İhale kayıt no               : 2017/...
Başvuru tarihi              : 17.10.2017


Başvuruda bulunan firmalar;
DETAY HABER

18.10.2017


Etiketler = istanbul iski, Asya Bölgesi, ön yeterlik başvuruları, başvuruda bulunan firmalar, yağmursuyu kanalı, müteferrik atıksu, dere ıslahı ,