DSİ, 2017 yılında 508 tesisi hizmete aldı


DSİ, 2017 YILINDA 508 TESİSİ HİZMETE ALDI

Hizmete alınan tesislerden 508 adeti Genel Müdürlüğe ait olup bu tesislerin 111 adeti baraj, 38 adeti gölet, 184 adeti sulama tesisi, 28 adeti içmesuyu tesisi ve 147 adeti de taşkın koruma tesisi…

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, DSİ’nin 2017 yılında Artvin’in yer aldığı 508 tesisi hizmete aldıklarını belirterek 832 tesisin de temelini attıklarını belirtti.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu konuya ilişkin 4 Ocak 2018 tarihinde yaptığı açıklamada, “Ülkemiz dünyanın en bereketli coğrafyası,  tarihi boyunca kültürün, mimarinin ve sanatın merkezi olmuştur. Tarımında yaygın olduğu bu coğrafyada kalkınmanın sulama ile olduğunu biliyor, sulu tarımın da modern sistemler kullanılarak yapıldığında son derece verimli neticeler verdiğini görüyoruz” dedi.

DSİ 2017 YILINDA 508 TESİSİ HİZMETE ALDI 832 TESİSİN TEMELİNİ ATTI

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "DSİ olarak toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız; tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir. Bu amaçlara ancak ve ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabilir. 1954 yılında teşkilatlanan ve ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan Genel Müdürlüğümüz; belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir." diye konuştu.

Göl-Su Projeleri, münbit toprakları su ile buluşturuyor
Acu, "Bir tarım ülkesi olan bu kutsal vatan toprağında Göl-Su projeleri ile zirai üretimi artırarak çiftçilere büyük kazanç sağlamayı, sulanmadık toprak bırakmayarak münbit toprakları daha verimli hale getirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten DSİ Genel Müdürü Acu; “Ülkemizdeki verim arttırıcı bir unsur olan sulama, modern girdilerin daha yoğun kullanımına olanak verirken, aynı zamanda, ürün çeşitlendirmesi ve yılda birkaç kez ürün almayı olanaklı kılması ile de ülkemizde tarımsal verimliliği ve üretimi birkaç kat arttırmakta ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

DSİ’nin kuruluş gayesi olan taşkınla mücadelenin devam ettiğini belirten Acu; "Dereleri ıslah ediyor, insanların can ve mal emniyetini en yüksek düzeyde koruyoruz. Olası kayıpları da en asgari düzeye düşürüyoruz." dedi.

DSİ 2017 yılında 508 Tesisi Hizmete Aldı 832 Tesisin Temelini Attı

"Hedefimiz enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak"
Acu, "Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için mevcut kaynaklardan elektrik üretimi teşvik edilmiş bu amaçla boşa akan derelerimiz üzerine kurulan hidroelektrik santrallerle elektrik üretilmeye başlandı. Bu sayede ülkemizi enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlası DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandı. İçme, kullanma ve sanayi suyu temini hususunda kurumumuz tarafından gerçekleştirilen ve birçok yönüyle ülkemiz ve dünyada ilkleri hayata geçiren projelerin altına imza atıyor insanımızın daha sağlıklı su içmesine vesile oluyoruz. DSİ olarak ilk planda çalışmalarımızı Ergene Nehri Havzası’nda yoğunlaştırdık. Yoğun sanayi ve evsel atık deşarjı sebebiyle kirlenen Ergene Nehri’nin eski günlerine kavuşturulması maksadıyla Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez, Vize, Babaeski ve Pınarhisar ile Tekirdağ Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde Atıksu arıtma tesisleri inşa edilerek işletmeye alındı. Ayrıca Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez ilçelerinde 2 adet kolektör de tamamlanarak işletmeye alındı. Ergene Nehri Havzası’nda 5 adet atık su arıtma tesisinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Ergene Nehri Havzası dışında Trabzon Atasu Barajı Atıksu Tesisleri tamamlanarak hizmete alındı. Diğer taraftan Çankırı Güldürcek Barajı Havzası Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Çorum, Ankara, Niğde, Yozgat, Bilecik, Afyonkarahisar ve Artvin illerimizde de proje çalışmaları devam ediyor. Söz konusu projelerde, “atık suların kazanılarak yeniden kullanılması” konusundaki çalışmalara ağırlık verilerek tüm tesislerde arıtılmış atık suyun sulamada kullanılmasına imkân sağlayacak üniteler projelendiriliyor. DSİ Genel Müdürlüğü olarak sadece Ergene Nehri Havzasında değil diğer havzalarda da yürüttüğü çalışmalarda, atık suların yeniden kullanımını ilke edinen bir yaklaşım izliyor" ifadelerini kullandı.
Acu, gelir ve refah dengesini sağlamak maksadıyla tüm dünyada uygulanan Bölgesel Gelişim Projeleri'nin sürdürülebilir kalkınma adına büyük önem taşıdığını dile getirerek, "GAP, DOKAP, EGEGEP, DAP, AKDENİZGEP, ORTAGEP, KOP, TRAGEP, MARMARAGEP ve BAKGEP bölgesel projelerini hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bölgesel Gelişim Projeleri ile hedefimiz işgücünün yerinde istihdamını sağlayarak göçün önlenmesine katkı sağlamak, insanımızın ekonomik refah seviyesini artırarak milli ekonomiye ciddi katkılar sağlamaktır" diye konuştu.

2017 yılında 508 tesis hizmete alındı
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu öncülüğünde 2017 yılında 79 ilde düzenlediğimiz merasimlerde 832 adet tesisin temelini attık." dedi.
Temeli atılan tesislerin 88 adet baraj, 58 adet gölet, 100 adet sulama, 18 adet içme suyu tesisi 568 adeti taşkın koruma tesisi olduğunu söyleyen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, diğer taraftan 2017 yılında 5 Nisan ve 29 Kasım tarihlerinde düzenlenen iki büyük toplu açılış merasiminde toplam maliyeti 10 milyar TL olan 575 tesisinde hizmete alındığını belirtti.
Acu konuşmasına şöyle devam etti, "Ankara’da toplam maliyeti 7.7 milyar TL olan 375 tesisi hizmete alındı. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından ise 5 Nisan 2017 tarihinde İzmir’de toplam maliyeti 1.8 milyar TL olan 101 tesis hizmete alındı. Hizmete aldığımız tesislerden 508 adeti Genel Müdürlüğümüze ait olup bu tesislerin 111 adeti baraj, 38 adeti gölet, 184 adeti sulama tesisi, 28 adeti içmesuyu tesisi ve 147 adeti de taşkın koruma tesisidir. Hizmete alınan tesisiler ile 2.679.510 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece Yıllık 1 milyar 360 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlanmıştır. 28 yerleşim yerine yıllık 203 milyon metreküp içmesuyu verilmiştir. 7 şehir merkezi, 76 ilçe, 703 yerleşim yeri ve 286.000 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur."
 


DETAY HABER
04.01.2018


Etiketler = DSİ, Murat Acu, 11 adeti baraj, 38 adeti gölet, 184 adeti sulama tesisi, 28 adeti içmesuyu tesisi, 147 adeti taşkın koruma tesisi,