Çukurova Bölgesel Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yapımı Yapım İşi İçin Yeniden İhale Açıldı


ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI ÜSTYAPI TESİSLERİNİN YAPIMI YAPIM İŞİ İÇİN YENİDEN İHALE AÇILDI
 
DHMİ Genel Müdürlüğü’nce yapımı ele alınan ve geçtiğimiz yıl 23 Mart 2017 tarihinde belli istekli firmalardan önyeterlik için başvuru dosyaları alınan ancak daha sonra kurum tarafından Teknik şartnamede yapılan değişikliğin yaklaşık maliyeti ve tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini etkilemesi, yapılan imalatların kırılarak yeniden yapılmasının kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle iptal edilen (DETAY-1546) 2017/94088 KİK numaralı   ihale için yeniden duyuru yapıldı.
 
Kurum tarafından 15.02.2018 tarihli KİB’de yapılan duyuruda şu bilgilere yer verilmiştir;
 
 
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

Çukurova Bölgesel Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yapımı yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. 
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 5 aday teklif vermeye davet edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/...
 

Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;İptal edilen ihaleyle ilgilenen firmalar şöyleydi;
DETAY HABER

15.02.2018


Etiketler = DHMİ, Çukurova Bölgesel Havalimanı, yapım ihalesi, ihale tarihi, Üstyapı Tesisleri yapımı,