İSKİ, Avrupa 1. Bölge 4. Kısım Altyapı İnşaat İşlerini İhale Edecek


İSKİ, AVRUPA 1. BÖLGE 4. KISIM ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİNİ İHALE EDECEK
 
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA 1,BÖLGE 4,KISIM MÜTEFERRİK ATIKSU, YAĞMURSUYU KANALI VE DERE ISLAHI İNŞAATI yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. 
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 7 aday teklif vermeye davet edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/...


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
DETAY HABER

19.02.2018


Etiketler = İSTANBUL, İSKİ, AVRUPA 1. BÖLGE 4. KISIM, MÜTEFERRİK ATIKSU, yapım ihalesi, ihale tarihi, dere ıslahı, yağmursuyu inşaatı,