İstanbul Beykoz İlçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi’ndeki Taşınmazların Satışı İçin DuyuruİSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ, ÇAYAĞZI (RİVA) MAHALLESİ’NDEKİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI İÇİN DUYURU…

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2yüzölçümlü taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan ve bu alan üzerindeki binalar (TAŞINMAZ) bir bütün halinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
DETAY HABER

23.02.2018


Etiketler = Özelleştirme İdaresi, Maliye Hazinesi, Özelleştirme, Beykoz, Çayağzı (Riva), taşınmazlar, İşletme Hakkının Verilmesi,