Tohma Hidroelektrik Santralinin Özelleştirilmesi Hakkında İhale İlanı


TOHMA HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI
 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Tohma Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Tohma HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;DETAY HABER
28.02.2018


Etiketler = Özelleştirme İdaresi, Tohma HES, İşletme Hakkının Verilmesi, özelleştirme ihalesi, ihale tarihi, Hidroelektrik Santrali,