Yapı,Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Hakkında TebliğYapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2018 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Müteahhitlik karneleri

MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Haberin devamı ve  detaylı bilgi için;DETAY HABER

26.04.2018Etiketler = Yapı,Tesis,Onarım İşleri,2018,Yılı,Değerleri,DETAY HABER,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,