EÜAŞ’a Ait Tortum Hidroelektrik Santralinin Özelleştirilmesi İhale Edilecek


EÜAŞ’A AİT TORTUM HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALE EDİLECEK
 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
 
Santral Adı Geçici Teminat Tutarı (TL) İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL) Son Teklif Verme Tarihi
Tortum HES 5.000.000 - (Beşmilyon) 10.000 - (Onbin) ......
 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Tortum HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
DETAY HABER
03.05.2018


Etiketler = EÜAŞ, Tortum Hidroelektrik Santralinin Özelleştirilmesi İhale Edilecek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, işletme Hakkının Verilmesi,