TOKİ, Proje Yapım Danışmanlık Hizmeti Alacak


TOKİ, PROJE YAPIM DANIŞMANLIK HİZMETİ ALACAK
 
T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI-TOKİ

İdaremiz Tarafından Yapılacak 150 Adet Projenin Çevresel Etki Değerlendirmelerinin Yapılarak Proje Tanıtım Dosyaları'nın Hazırlanması Hizmet Alım İşidanışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2018/...


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
DETAY HABER
15.05.2018


Etiketler = TOKİ, Proje Yapım Danışmanlık Hizmeti Alacak, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ÇED ,