İZSU’nun Ductil Font Boru Ve Fittings Malzemelerini Verecek Firma Belli Oldu


İZSU’NUN DUCTİL FONT BORU VE FİTTİNGS MALZEMELERİNİ VERECEK FİRMA BELLİ OLDU
 
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)
 
İhale kayıt numarası : 2018/....
1- İhalenin
a) Tarihi : 25.04.2018
b) Türü : Mal alımı
c) Usulü : Açık
d) Yaklaşık Maliyeti : ....... TRY
2- İhale konusu malın
a) Adı : DUCTİL FONT BORU VE FİTTİNGS MALZEME
b) Teslim yeri : İZSU Görece Arıtma Tesisi 5009 Sok. No:15 Görece-Menderes İZMİR adresindeki Su İsale ve Dağıtım Dairesi birim ambarıdır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 100 takvim günüdür.
3- Teklifler
a) Doküman Satın Alan Sayısı : 4
b) Dokümanı EKAP üzerinden 
e-imza kullanarak indiren sayısı
: 4
c) Toplam Teklif Sayısı : ...
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : ...
e) Yerli malı teklif eden istekli 
lehine fiyat avantajı uygulaması
: Uygulanmıştır / %5
4- Sözleşmenin
a) Tarihi : 06.06.2018
b) Bedeli : .... TRY
c) Süresi : .......
d) Yüklenicisi : ........
e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye
f) Yüklenicinin adresi : ......


İhaleyi kazanan firma ve teklifi;

DETAY HABER

08.06.2018


Etiketler = İZSU’nun Ductil Font Boru Ve Fittings Malzemelerini Verecek Firma Belli Oldu,