EÜAŞ/Afşin-Elbistan B Termik Santralı 2.Ve 3. Ünitelerinin Bakım Onarım İşlerini İhale Edecek


EÜAŞ/AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI 2.VE 3. ÜNİTELERİNİN BAKIM ONARIM İŞLERİNİ İHALE EDECEK
 
Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (Eüaş) Satın Alma Ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - İç Satın Alma  Müdürlüğü’nce yapılan duyuruya göre,  Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı 2. ve 3. ünitelerin alev üstü hava kanallarının yenilenmesi için gerekli olan malzemelerin temini ve yerlerine montajının yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
DETAY HABER

22.06.2018


Etiketler = EÜAŞ/Afşin-Elbistan B Termik Santralı 2.Ve 3. Ünitelerinin Bakım Onarım İşlerini İhale Edecek,