İSKİ’nin Avrupa 1. Bölge 5. Kısım Altyapı İşleri İhale Tarihi Değişti


İSKİ’NİN AVRUPA 1.BÖLGE 5.KISIM ALTYAPI İŞLERİ İHALE TARİHİ DEĞİŞTİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Avrupa 1.Bölge,5.kısım müteferrik atıksu yağmursuyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı yapımı ihalesinde teklif alım tarihi değiştirildi
İhale şekli                     : Ön yeterlik-Belli istekliler
İhale kayıt no               : 2018/...
Başvuru tarihi              : 13.03.2018
İhale tarihi                    : 30.07.2018 14:00
Yeni tarih                    : ......
İşin süresi                    : 1095 takvim gün


İhalede yeni teklif alım tarihi;Ön yeterlik başvurusunda bulunanlar şöyleydi;

DETAY HABER

11.07.2018


Etiketler = İSKİ Avrupa 1. Bölge 5. Kısım Altyapı İşleri İhale Tarihi Değişti, ihalede yeni tarih, başvurular, firmalar,