Rize Belediyesi, Teleferik İnşaatı Ve İşletim Hizmetleri İçin Teklif İstiyor


RİZE BELEDİYESİ, TELEFERİK İNŞAATI VE İŞLETİM HİZMETLERİ İÇİN TEKLİF İSTİYOR
 
Rize Belediye Başkanlığından:
Ekrem Orhon Mahallesi (Mesut Yılmaz Parkı) Sahil Dolgu Alanı İle Paşakuyu Mahallesi (Şahin Tepesi) Kent Parkı arası 45+1 kişilik Kabinli Teleferik Tesisi ile Ticari ve Turistik (Otel Alanlı) Tesislerin Yapımı şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale yapılıp, 30 yıl süreyle işletme (İntifa) hakkının verilmesi ve muhammen bedel olarak Teleferik ile Ticari ve Turistlik (Otel Alanlı) tesislerin yıllık sabit kira bedelleri ayrı ayrı 100.000,00-TL olmak kaydıyla, arttırım yapılacak olan tesislerin tamamından elde edilecek her türlü gelirlerin toplamının %12,5’inden az olmayacak teklif üzerinden şartname dahilinde kiraya verilecektir.


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
DETAY HABER

13.07.2018


Etiketler = Rize Belediyesi, Teleferik İnşaatı Ve İşletim Hizmetleri İçin Teklif İstiyor,