Şanlıurfa-Viranşehir’e Hatay-Erzin’e Ve Niğde-Bor’a Ges Yaptırılacak


ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR’E HATAY-ERZİN’E VE NİĞDE-BOR’A GES YAPTIRILACAK

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YARIŞMA İLANI

1 - İdare Bilgileri

İdarenin

Adı                                   :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi                              :  Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No: 166, 06520   Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası             :  0 312 295 51 10

Faks Numarası                 :  0 312 295 50 05

Elektronik Posta Adresi   :  yeka@enerji.gov.tr

2 - Yarışma Bilgileri

Yarışmaların;

a) Niteliği, Türü, Miktarı  :  09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (Yönetmelik) esaslarına göre güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 (beşyüz) MWe, Hatay-Erzin’de 200 (ikiyüz) MWe ve Niğde-Bor’da 300 (üçyüz) MWe gücünde olacak şekilde Bağlantı Kapasitelerinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 (otuz) yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak 3 (üç) ayrı yarışma yapılmasıdır.Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
DETAY HABER
05.10.2018
Etiketler = Şanlıurfa-Viranşehire Hatay-Erzine Ve Niğde-Bora Ges Yaptırılacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA), güneş enerjisi ,