TEİAŞ, Fiber Optik Kablolardaki Lifler Kiraya VerilecekTEİAŞ, FİBER OPTİK KABLOLARDAKİ LİFLER KİRAYA VERİLECEK
 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
TEİAŞ’a ait muhtelif Enerji İletim Hatlarında bulunan fiber optik kablolar içerisinde yer alan 2 (iki) çift (4 adet) fiber optik lifin ve kiracı donanımları için TEİAŞ tesislerinde sağlanacak yerlerin 15 yıl süre ile kiraya verilmesi işi Kapalı Teklif Usulü + Açık Artırma yöntemi ile ihale edilecektir.
Dosya Referansı : İÇTM-2019/19


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
DETAY HABER
22.04.2019


Etiketler = TEİAŞ, Fiber Optik Kablo, Lifler, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ,