KGM, 7. Ve 9. Bölge’nin Yol Yapım İnşaat İşlerine Teklif VerenlerKARAYOLLARI 7 VE 9 BÖLGE’NİN YOL YAPIM İNŞAAT İŞLERİNE TEKLİF VERENLER

  • KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN): Karayolları 7Bölge Müdürlüğüne bağlı yollarda peyzaj çalışmaları yapılması işi.
İhale şekli                     : Açık ihale
İhale kayıt no               : 2019/...
İhale tarihi                    : 20.05.2019
İşin süresi                     : 540 takvim günü
Yaklaşık Maliyet           : ........... TL
Sınır Değer                   : ......... TL
Muhtemel Kazanan      : ...........


İhaleye katılan firmalar ve teklifleri;
  • KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN): Amasya Çevre Yolu Km: 0+000-11+300 arası elektrik, elektronik, elektromekanik ve tünel kontrol merkezi inşaatı.
İhale kayıt no               : 2019/...
İhale tarihi                    : 22.05.2019
İşin süresi                     : 400 takvim günü
Yaklaşık maliyet           :......... TL
Sınır değer                   :.......... TL
Muhtemel kazanan      :..........


İhaleye katılan firmalar ve teklifleri;

  • KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR): Şanlıurfa-Akçakale Devlet Yolu Km 43+000-44+747 arası yol yapım işi.
İhale kayıt no               : 2019/...
İhale tarihi                    : 22.05.2019
İşin süresi                     :150 takvim günü
Yaklaşık maliyet           :.......... TL
Sınır değer                   :......... TL
Muhtemel kazanan      : ........


İhaleye katılan firmalar ve teklifleri;

DETAY HABER
22.05.2019
Etiketler = KGM, Karayolları 7. bölge, 9 Bölge, Yol Yapım İnşaatı, inşaat ihalesi, yapım işleri, teklifler, kazanan firmalar,