TOKİ, Türkiye Geneline Yapılacak Olan Millet Bahçeleri İle İlgili Mühendislik Ve Mimarlık İşleri İhale EdilecekTOKİ, TÜRKİYE GENELİNE YAPILACAK OLAN MİLLET BAHÇELERİ İLE İLGİLİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK İŞLERİ İHALE EDİLECEK
 
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
 
Türkiye Genelinde İdaremizce Yapılacak Olan Millet Bahçeleri ile İlgili Mühendislik Ve Mimarlık Tasarım Hizmetleri 17'nci Paket Danışmanlık Hizmet Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası  :  2019/...


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;

DETAY HABER
18.06.2019


Etiketler = TOKİ, etüt ihalesi, Millet Bahçeleri, Mühendislik işleri, Mimarlık İşleri ,