Trabzon-Aşkale Yolu (Dap) (Dokap) Maçka-Karahava İkmal İşlerini Kazanan FirmaTRABZON - AŞKALE YOLU (DAP) (DOKAP) MAÇKA - KARAHAVA ARASI KM: 27+024 - 43+854 KESİMİNİN İKMAL İŞLERİNİ CENGİZ İNŞAAT ÜSTLENDİ
 
PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale kayıt numarası       :2019/...
1- İhalenin
a) Tarihi               :25.06.2019
b) Türü :              Yapım işi
c) Usulü               :Pazarlık (MD 21 B)
d) Pazarlık Usulünün Seçilme
Gerekçesi           :Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
e) Yaklaşık Maliyeti         :............ TL
Kazanan firma: .............
Teklifi:.......... TL


İhaleyi kazanan firma ve teklifi;

DETAY HABER
18.07.2019


Etiketler = KGM, Karayolları Genel Müdürlüğü, Trabzon-Aşkale Yolu, Dap, Dokap, Maçka-Karahava yolu, İkmal İşleri, inşaat ihalesi, kazanan firma,