1102 Adet Maden Sahası İhale Edilmek Üzere Aramalara Açılacak1102 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAK
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 1102 adet maden sahası Maden Kanununun 30.ncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. kapsamında bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir” hükmü gereği ilan edilerek 2 inci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;

DETAY HABER
08.08.2019


Etiketler = Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Sahası, İhale Edilecek, aramalara açılacak, Maden ve Petrol İşleri ,