Kızılırmak Havzası Yeraltısuyu Planlama Raporu İşlerine Verilen Mali Teklifler


DSİ - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Ve Yas Dairesi Başkanlığı’nca 17 Eylül 2019 tarihinde yeterlik belgesi alanlardan 2. Oturumda teknik teklifleri alınan (DETAY-1644) 2019/..... KİK numaralı  Kızılırmak Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt Raporu- 62 alt havza için hidrojeolojik etüt raporu hazırlanacaktır) yapılması danışmanlık hizmeti işinde yeni gelişmeler oldu.
Başvuruda bulunan firmalar;
DETAY HABER
24.09.2019

Etiketler = kızılırmak, havza, planlama, rapor, teklif,,