TOKİ, 19. Paket Danışmanlık Hizmet Alımı İçin Ön Yeterlik Başvurusu AldıTOKİ, 19. PAKET DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İÇİN ÖN YETERLİK BAŞVURUSU ALDI
 
Kurum Adı:  T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI - TOKİ
İhale Adı :  Türkiye Genelinde İdaremizce Yapılacak Olan Konut, Sosyal Donatı, Eğitim Yapıları, Yerleşim Alanları Kentsel Tasarım Projeleri ile İlgili Mühendislik Ve Mimarlık Tasarım Hizmetleri 19 Paket Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
İhale Tarihi : 15.10.2019 11:00
İhale Kayıt No: 2019/...
15.10.2019 tarihinde Ön yeterlilik başvuruları değerlendirmeye alınan firmalar;


Ön yeterlilik başvuruları değerlendirmeye alınan firmalar;

DETAY HABER
15.10.2019


Etiketler = TOKİ, Danışmanlık Hizmet Alımı, etüt ihalesi, Ön Yeterlik Başvurusu, başvurular alındı, firmalar,