Giresun Ayrımı-Dereli-Şebinkarahisar Suşehri Ayr İkmal İşleri Pazarlık Yöntemiyle İhale EdildiGİRESUN AYRIMI-DERELİ-ŞEBİNKARAHİSAR SUŞEHRİ AYR İKMAL İŞLERİ PAZARLIK YÖNTEMİYLE İHALE EDİLDİ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI:  Giresun Ayr.-Dereli- Şebinkarahisar Suşehri Ayr. Yolu (Eğribel Tüneli İle Bağlantı Yolları Dahil) (İkincil İşler Dahil) (İkmal) Km:70+00-77+682 kesiminin yapım işi

İhale kayıt no               : ............
İhale tarihi                    : 16.10.2019 14:00
Yaklaşık maliyet          : .............. TL
Sınır değer                   : ............. TL
Muhtemel kazanan    : .................


İhaleye katılan firmalar ve teklifleri;

DETAY HABER
17.10.2019


Etiketler = Karayolları Genel Müdürlüğü, Giresun, Dereli-Şebinkarahisar-Suşehri yolu, İkmal İşleri, Pazarlık Yöntemi, teklifler, kazanan firma, yol inşaatı,