Kktc Atıksu Ve İçmesuyu Altyapı Proje Yapımı 2 Kısım Danışmanlık Hizmeti İşi İçin Ön Yeterlik İlanı


KKTC Atıksu ve İçmesuyu Altyapı Proje Yapımı 2 Kısım danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası         :               2019/.....
Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;DETAY HABER
06.11.2019

Etiketler = atıksu, içmesuyu, proje etüd, danışmanlık,