İzmir HRS 6 Aşama Eski İzmir Hattı Tünel Ve İstasyonlar Uygulama Projelerine Teklif VerenlerİZMİR HRS 6 AŞAMA ESKİ İZMİR HATTI TÜNEL VE İSTASYONLAR UYGULAMA PROJELERİNE TEKLİF VERENLER
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö Ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Denetim Şube Müdürlüğü’nce 29 Ağustos 2019 tarihinde firmalardan ön yeterlik başvuru dosyaları alınan ve sonraki süreçte de yeterlik belgesi alanlardan 2. Oturumda teklif istendiği duyurulan (DETAY-1640-1644-1646) 2019/... KİK numaralı dosya konusu 28 km uzunluğunda İzmir Hafif Raylı Sistemi 6 Aşama Eski İzmir Hattı tünel ve istasyonlar uygulama projeleri, ihale dokümanları, Çed raporu, ulaşım etüdü, fizibilite raporu ve zemin etütleri hazırlanmasına ait danışmanlık hizmet alımı işinde yeni gelişmeler oldu.

Edindiğimiz bilgilere göre, yeterlik belgesi alarak ihaleye davet edilen firmalardan 6’sı tekliflerini 12 Kasım 2019 tarihine kadar teslim ettiler. Değerlendirme çalışmalarına başlanmış olup önümüzdeki günlerde mali zarfların açılması beklenmektedir.

Tekliflerini teslim edenler şöyle olmuştur;


İhaleye katılan firmalar ve teklifleri;

DETAY HABER
13.11.2019


Etiketler = İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir HRS, Eski İzmir Hattı, Tünel projesi, İstasyonlar Uygulama Projeleri, Teklif Verenler, danışmanlık ihalesi,