Girlevik 2-Mercan Hidroelektrik Santralinin Özelleştirilmesi Hakkında İhale İlanıGİRLEVİK 2-MERCAN HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Santral Adı: GİRLEVİK 2-MERCAN HES
Geçici Teminat Tutarı: .....................TL
İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli :..................TL
Son Teklif Verme Tarihi : .........................


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
 DETAY HABER
23.09.2021

Etiketler = Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme ihalesi, Girlevik 2-Mercan, HES, Hidroelektrik Santrali,