Argan Yaylası Rüzgar Santrali Tesislerinin Yapımı Ve İşletilmesi İşi İhale Edilecektir


Ordu Büyükşehir Belediyesi OREN Ordu Çevre Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:
A) Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketinden Çağrı Mektubu alınan Ordu ili Akkuş ilçesi Argan Yaylası, Gedikli Mevkiinde, 101.515,72 m2 yüzölçümlü ormanlık alanda Rüzgar Enerji Santrali sahasında, her biri en az 5mWe gücünde toplam 4 adet türbinden saatte minimum 20 mWe gücünde enerji elde etmek amacıyla teknik şartnamede belirtildiği şekilde en geç 360 takvim günü içinde sabit tesisler, saha içi yollar vb. İnşaat çalışmalarının tamamlanarak Rüzgar Enerji Santrali kurulması ve inşaat çalışmalarının en geç 360 gün içinde bitmesi durumunda belirtilen tarihten daha erken bitmesi halinde inşaatın bitiş tarihinden başlamak üzere Rüzgar Enerji Santralinden (RES) elektrik enerjisi üretilmesi ve 24 yıl süreyle işletilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif ihale usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmasıdır.


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi için;
DETAY HABER
18.05.2022

Etiketler = Argan Yaylası, Rüzgar Santrali ,Tesislerinin Yapımı ,Ve İşletilmesi ,İşi İhale Edilecektir,Detay Haber,