Özelleştirmeler

EÜAŞ’A AİT TORTUM HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALE EDİLECEK

EÜAŞ’A AİT TORTUM HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

ALPU KÖMÜR REZERV ALANI İHALESİNDE ERTELEME OLDU

EÜAŞ’A AİT ÇİNE HES’E EN YÜKSEK TEKLİF İŞ-KAYA A.Ş.’DEN

ÖİB, ERZİNCAN VE ERZURUM'DAKİ ŞEKER FABRİKALARINI ÖZELLEŞTİRİYOR